Tư vấn M&A

NỘI DUNG BAO GỒM
Hiển thị tất cả

Công ty Luật LHD Cung cấp các dịch vụ về M&A tại thị trường Việt Nam, các dịch vụ của Chúng tôi được đánh giá cao bởi Legal500 năm 2016. Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch M&A trong nước và/hoặc xuyên biên giới đối với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, điển hình là các giao dịch M&A trong lĩnh vực bán lẻ và khai khoáng được coi là rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong vài năm qua . Sự tham gia của chúng tôi vào một giao dịch M&A chung sẽ như sau:

 • Soạn thảo điều lệ công ty và thỏa thuận liên doanh/cổ đông;
 • Cung cấp ý kiến ​​pháp lý về điều lệ doanh nghiệp, chính sách quản trị và tuân thủ quy định;
 • Thực hiện và giám sát thẩm định;
 • Chuẩn bị các báo cáo thẩm định;
 • Đàm phán và soạn thảo các thỏa thuận mua lại vốn cổ phần và tài sản;
 • Cung cấp tư vấn pháp lý về luật pháp Việt Nam liên quan đến vốn cổ phần tư nhân, đầu tư mạo hiểm, chào bán lần đầu ra công chúng, quyền chọn cổ phiếu, v.v.;
 • Tư vấn cấu trúc giao dịch và giao dịch;
 • Điều tra thẩm định;
 • Chuẩn bị và đàm phán các thỏa thuận mua lại vốn chủ sở hữu và tài sản, thỏa thuận sáp nhập và các tài liệu giao dịch khác;
 • Quản lý đòn bẩy mua lại và mua vào;
 • Quản trị doanh nghiệp, nhiệm vụ giám đốc và công bố thông tin;
 • Hồ sơ chính phủ, phê duyệt và đăng ký;
 • Tư vấn về thuế và các vấn đề liên quan.

Liên hệ dịch vụ 

Tags: M&A

Bình Luận

LHD LAW FIRM

ĐỐI TÁC PHÁP LÝ CHIẾN LƯỢC, UY TÍN

LHD Law Firm là Công ty tư vấn độc lập uy tín tại Việt Nam. Sự ra đời và phát triển của Chúng tôi gắn liền với quá trình mở cửa và hội nhập của Việt Nam trong thế kỷ mới.

DOWNLOAD PROFILE ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bài Viết Liên Quan

Tư vấn thị trường vốn

Tư vấn thị trường vốn

Tư vấn thị trường vốn
Tư vấn M&A

Tư vấn M&A

Tư vấn M&A